Mr D meddelar idag att delegationens webbplats http://www.edelegationen.se kommer att lanseras under vecka 41 (nästa vecka).

Mr D meddelar även att:

”I fortsättningen får jag be dig att i första hand vända dig till delegationens kanslisekreterare Mrs M om du har några frågor som rör delegationens verksamhet.”

Mrs M har bland annat varit kanslisekreterare i Långtidsutredningen och FUT-delegationen.

Kanske ökar transparensen med webbplats och erfaren kanslisekreterare. Ingen skulle bli gladare än jag om Nicke kunde få gå i pension. Det vore ju toppen om eDelegationen kunde sköta sitt jobb utan min hjälp. Kommer dock sakna mina givande konversationer med Mr D… 😉

Annonser

Den 10/9 skickade jag ett mail till Finansdepartementets registrator med ett antal frågor kopplade till eDelegationens direktiv och formuleringarna avseende ”systemväxlar”. Läs mailet här. Eftersom jag skickade mina frågor via formuläret på regeringen.se  fick jag en automatgenererad bekräftelse samma dag.

Två veckor senare har jag inte fått något svar och skickar ytterligare ett mail:

——————————————————-

From: nickeenyfiken@live.se
To: registrator@finance.ministry.se
Subject: FW: Formuleringar i dir 2009:19 (till Registrator, svar går till nickeenyfiken@live.se)
Date: Thu, 24 Sep 2009 11:25:18 +0200

Hej!

Nu var det nästan två veckor sedan jag skickade detta mail och jag har inte fått någon respons för utom ett automatgenererat meddelande.

Har mina frågor vidarebefodrats till någon som glömt bort mig?

MVH

Nicke

——————————————————-
Eftersom jag idag 1/10, ytterligare en vecka senare, fortfarande inte fått något svar har jag påminnt ytterligare en gång.
To be continued…

Tre (3) månader för att justera och lämna ut ett protokoll. Är det ok?

Begärde ut protokollet i juni, har påminnt flera gånger. Med tanke på att protokollet är löjligt kortfattat och informationsfattigt så kan jag inte ens påstå att det var värt att vänta på.

Datum: 090603

§ 1 Sammanträdet, som äger rum i Finansdepartementets lokal Stora Björn i Stockholm, öppnas.

§ 2 Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 4 Mr D redogör för arbetet med att upprätta strategin.

§ 5 RH redogör för arbetet med frågan om e-legitimation.

§ 6 Mr M redogör för det internationella arbete där regeringen behöver stöd.

§ 7 Delegationen diskuterar behov av ytterligare personal till sekretariatet och delegerar till ordföranden att bevaka den frågan.

§ 8 Delegationen diskuterar och finner att det finns behov av en referensgrupp.

§ 9 Delegationen diskuterar arbetsformer.

§ 10 Sammanträdet, som pågick kl. 13.00 – 15.00, förklaras avslutat.

Om du vill ha hela protokollet, skicka ett mail till mig eller Mr D.

Näringsdepartementet publicerade nyligen en rapport inför konferens om Europas framtida IT-politik 9-10 november. ”Rapporten syftar till att stödja en debatt om den bästa IT-politiken inför framtiden”.

Rapporten behandlar ämnet eFörvaltning i kap 8 (s 49) ”Revolutionising eGovernment: Rethinking Delivery of Public Services”. Nu när Finansen/eDelegationen laggar lite i sin rapportleverans så har man ju chansen att harmonisera dokumenten.

Kapitlet om eFörvaltning är välskrivet och intressant!

Läs den svenska sammanfattning

Läst hela rapporten

Läs mer om Visbykonferensen

Närings har gjort en vad som verkar en oklanderlig upphandling av rapporten.  15 leverantörer deltog i upphandlingen:

Lista över 15 deltagande leverantörer

Lista över 15 deltagande leverantörer

Inkomna offerter har utvärderats utifrån väldokumenterade kriterier.

Slutresultatet av utvärderingen ser ut så här:

slutresultat

SCF Associates vann alltså upphandlingen och har skrivit rapporten.

Till skillnad från eDelegationen så verkar Närings ha gett leverantören en realistisk tidsperiod för att genomföra uppdraget. Har dock inte sett någon prislapp än, har begärt ut mer information från Närings.

Om någon är intresserad så har jag självklart begärt ut och fått handlingarna kopplat till upphandlingen från Närings.

Mr D berättade idag att betänkandet är uppskjutet till 19 oktober. Enligt direktivet ska det presenteras 30 september.

Jag har begärt ut beslutet i frågan och kommer även fråga varför betänkandet är uppskjutet.

090910 Svar från Mr D:

Svar från Mr D

”Delegationen har på grund av tidsbrist hos Finansdepartementet begärt och beviljats förlängd tid för att redovisa sitt uppdrag i denna del (registrerad tjänsteanteckning vid Finansdepartementet, dnr Fi2009/5942).”

Har begärt ut tjänsteanteckningen. Återkommer i ärendet…

090911 Finansdep faxar över tjänsteanteckningen

Tjänsteanteckning Fi2009/5942

Tjänsteanteckning Fi2009/5942

Jag har idag skickat två e-post. Ett till Mr D och ett med samma tema men något andra formuleringar till registrator på finansdepartementet.

Mr D gav mig snabbt ett föga förvånande svar och kryddade med en liten överraskning:

”Jag kan inte kommentera innehållet i betänkandeutkastet. Upplysningsvis kan jag nämna att betänkandet ska överlämnas till regeringen den 19 oktober 2009. ”

e-post till Mr D:

Hej igen Mr D, hoppas allt är bra med dig.

Det rasar in e-post till min blogg. Det verkar som det är fler än jag som är intresserade av er verksamhet.

Förutom frågor om genusperspektivet, som du så plikttroget svarade på i förra mailet, kommer det in en hel del frågor och kommentarer om ett specifikt ord i direktivet, ”systemväxlar”. Jag kan förstå varför. I direktiven till vilka områden strategin ska innefatta har ”regeringen”  i tio punkter formulerat inriktningen. I åtta av de tio punkterna är det svepande, öppna formuleringar så som ”hur IT-utvecklingen kan skapa möjligheter till förbättrad service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd, med beaktande av lokala förutsättningar samt medborgares olika behov.” och ”hur samverkan kring e-förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas,”. Men i punkt fyra och punkt fem dras snaran åt och detaljerna liksom poppar ur sidan. Begreppen ”systemväxlar” och ”IPv6” lyser skarpt och klart mot en luddigt disig omgivning.

Att IPv6 nämns må vara hänt. Det finns omfattande EU-initiativ på området. Men var i allsindar kommer begreppet ”systemväxel” ifrån och vad i hela friden gör begreppet i ett direktiv till en utredning? Jag har googlat begreppet ”systemväxel”, första träffen är från http://www.blocket.se. Det verkar ju förtroendeingivande! Kikar man längre ner på träfflistan ser man att ordet systemväxel ofta syns i närheten av modellnamnet Doro och verkar ha kopplingar till telefoniområdet. Jag antar att det inte är sådana systemväxlar regeringen avser.

Efter en lång inledning kommer jag till mina egentliga frågor. Hur har e-delegationen tolkat begreppet ”systemväxel”? Hur har ni angripit frågan i strategiarbetet? Har ni antagit att ”systemväxel” är en direktöversatt engelsk term, om ja, vilken term skulle det då vara?

Med vänlig hälsning

Nicke

E-post till registrator på finansdepartemenetet:

Hej,

I Kommittédirektiv Dir. 2009:19, Delegation för e-förvaltning nämns ett specifikt ord ”systemväxlar”.  I direktiven till vilka områden strategin ska innefatta har ”regeringen”  i tio punkter formulerat inriktningen. I åtta av de tio punkterna är det svepande, öppna formuleringar så som ”hur IT-utvecklingen kan skapa möjligheter till förbättrad service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd, med beaktande av lokala förutsättningar samt medborgares olika behov.” och ”hur samverkan kring e-förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas,”. Men i punkt fyra och punkt fem dras snaran åt och detaljerna liksom poppar ur sidan. Begreppen ”systemväxlar” och ”IPv6” lyser skarpt och klart mot en luddigt disig omgivning.

Att IPv6 nämns må vara hänt. Det finns omfattande EU-initiativ på området. Men var i allsindar kommer begreppet ”systemväxel” ifrån och vad i hela friden gör begreppet i ett direktiv till en utredning? Jag har googlat begreppet ”systemväxel”, första träffen är från http://www.blocket.se. Det verkar ju förtroendeingivande! Kikar man längre ner på träfflistan ser man att ordet systemväxel ofta syns i närheten av modellnamnet Doro och verkar ha kopplingar till telefoniområdet. Jag antar att det inte är sådanan systemväxlar regeringen avser.

Avslutande frågor: Vad menar regeringen med begreppet ”systemväxel”? (förutom den korta förklaringen som står i direktivet), Varför har regeringen valt att ge en så detaljerad/snäv inriktning på just det området? Är ”systemväxel” direktöversatt från en engelsk term, om ja, vilken term skulle det då vara? Avslutningsvis skulle jag vilja veta vilken/vilka tjänstemän på finansdepartementet som tog fram underlaget till regeringens beslut om direktiv 2009:19.

Med vänlig hälsning

Nicke

Hej,

Jag kan inte kommentera innehållet i betänkandeutkastet. Upplysningsvis kan jag nämna att betänkandet ska överlämnas till regeringen den 19 oktober 2009.

Jag har fått flera kommentarer och ”påtryckningar” via mail som tycker att jag ska ställa frågor om det lilla ”gubbvälde” som eDelegationen håller på att bygga upp.  Jag är en lydig liten nyfiken apa och gör självklart bara som jag blir tillsagd.

Vi får se om Mr D har några intressanta svar att ge!

——————————————————————————-

Hej Mr D,

Har statsrådet Odell förordnat ytterligare experter förutom M.E. eller R.H. så begär jag ut handlingar kopplat till detta.

Avslutningsvis har flera av mina läsare kommenterat  att eDelegationen har en viss slagsida avseende manliga förmågor. Har eDelegationen någon plan för att säkerställa att genusperspektivet tillvaratas i arbetet?

Hälsningar

Nicke