Niklas Lundblad har för mindpark.se ‘s räkning skrivit en artikel baserad på en intervju med Cecilia Magnusson Sjöberg angående eDelegationens slutna processer och hemlighetsmakeri. Läs artikeln här.

De flesta i ”branschen” vet vem Cecilia Magnusson Sjöberg är, till och med en liten apa som jag… Vid det här laget tycker jag faktiskt lite synd om Mr D. Visste han vilket getingbo han satte sig i?

Nu till ämnet… Mr D har, sin vana trogen, avspisat en förfrågan om utlämnande av handlingar. Inte något man höjer på ögonbrynet för längre. Men den här gången missbedömde han nog läget lite. När en professor i rättsinformatik kommer med en förfrågan kanske man ska fundera både en och två gånger hur och vad man svarar. Men se nej nej nej! Säga vad man vill om Mr D, men han är i alla fall konsekvent i sitt arroganta bemötande.

Nicklas Lundblad frågar Cecilia: –  ”Hur har din förfrågan bemötts?”

Cecilias svar: – ”Genom ett avslagsbeslut huvudsakligen motiverat med att konsulterna organisatoriskt sett skulle utgöra en del av den statliga E-delegationen.”

Mycket ska man höra! Jag ångrar bittert att jag själv inte begärde ut rapporterna! Tänk vad häpen man skulle bli av det svaret. ”Konsulterna utgör en del av delegationens organisation.” Ha! Men jag är samtidigt glad då Cecilias trovärdighet på området väger något tyngre än en liten apas ;).

”NL: Vad tänker du göra nu?

CMS: Jag kommer att överklaga till Kammarrätten.

Med tanke på hur avtalsbaserad utvidgning av en myndighetsorganisation i praktiken inskränker insynsmöjligheterna är det angeläget med ett förtydligande av rättsläget.”

Niklas Lundblad avslutar:

”Notera den fantastiska underdriften i professor Magnusson Sjöbergs svar ovan om hur hon reagerade. “Jag är förvånad”. Vad vi alla borde vara är riktigt arga. Här tillsätts en utredning om delaktighet, öppenhet och transparens i en framtida e-förvaltning, och så mörkar den inköpta resultat? Hur i hela fridens namn tänkte man då?”

Jag lutar mig tillbaka, ställer popcornskålen i knät, och njuter av föreställningen!

To be continued…

Annonser