Nu gör jag det lite enkelt för mig, har egentligen inte tid att engagera mig i eDelegationens delbetänkande SOU 2009:86 idag.

Systemväxlar… Det står tydligt angivet i direktivet att eDelegationens strategi minsann ska innefatta en beskrivning av  ”hur standardisering och  eventuella systemväxlar (växlar för automatisk konvertering mellan  standarder och format) bör användas vid utvecklingen av e-förvaltning,”

Jag ställde ju tidigare frågan om vad en systemväxel är till både eDelegationen och Finansdepartementet. eDelegationen svarade, sin vana trogen, att man inte kunde kommentera och RK slog liksom knut på sig självt och svarade högtidligt ingenting efter många veckors väntan.

Idag kom dock äntligen dokumentet som skulle förklara för den lille apan, vad en systemväxel är och vilken strategi svensk förvaltning ska förhålla sig till vid användning av dessa.

Spänningen är olidlig, jag öppnar dokumentet och skriver snabbt in ordet ”systemväxlar” i sökfältet. Första träffen… s. 26 ”Delegationens arbete”. Attans, bara ett citat från direktivet. Andra träffen… s. 165 ”Bilaga 1 – Delegation för e-förvaltning Dir. 2009:19″. Attans igen, samma citat. Tredje träffen… Nejhej, inga fler träffar! Testar att söka på ”systemväxel” i stället. YES! Första träffen på sid 67:

”Låt oss anta att det finns en standardiserad meddelandehantering som löser den tekniska nivån. Om ett meddelande avsett för någon myndighet innehåller begreppet ”svininfluensa” kan en ”systemväxel” tolka detta meddelande som giltigt för Jordbruksverket eftersom verket är ansvarigt för smittsamma djursjukdomar. Avsändaren av meddelandet avser dock i själva verket influensa orsakad av virus A(H1N1), den nya influensan, som drabbar människor och med sjukvården som rätt mottagare. Exemplet illustrerar varför överenskommelser på semantisk nivå också är nödvändiga. Inom ett landssting kan all information avseende den nya influensan hanteras inom en infektionsklinik medan ett annat landsting hanterar denna fråga inom en nyskapad specifik enhet. Detta illustrerar behovet av överenskommelse på den organisatoriska nivån. Ovanstående beskrivning visar att samverkan mellan myndigheter förutom lösningar på teknisk nivå även måste omfatta frågor avseende semantik och organisation.”

Det här är ett exempel på vad en systemväxel kan göra och det står i inledningen till avsnitt 5. Tekniska förutsättningar för en ny flexibel infrastruktur. Finimang, jag antar att jag kommer få en utförlig förklaring till vad en systemväxel är någonstans i avsnitt 5… Klickar på ”Sök nästa”…

Reader har sökt klart i dokumentet. Inga fler träffar.

Suck…

Annonser