Idag fick jag äntligen svar från finansdepartementet angående min fråga om begreppet systemväxel.  Det etablerade begreppet är visst adapter. Adapter? Har aldrig hört talas om. Men nu vet vi i alla fall!

—————————————————————

Fi2009/6318

Hej Nicke

Tack för din e-post.

Det ges en förklaring till systemväxlar i direktivet, ”växlar för automatisk konvertering mellan standarder och format”. Ett etablerat begrepp i stället för systemväxlar inom IT-världen är ”adaptrar” (passade inte att skriva i direktiv). Växlarna eller adaptrarna innebär att man konverterar data från ett format till ett annat.

Ansvarig tjänstemän
Rätts- och expeditionschefen: Mr E
Huvudman: Mr T (Enhetschef för FiSF, Chef för bla Mr M och Mrs K)
Föredragande: Mrs K (Mr M:s hjälpreda och kollega på FiSF)

Vill du veta mer så är du välkommen att ringa Mrs K eller Mr M via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Vänligen

Mr H
Kansliråd
Finansdepartementet

—————————————————————

Annonser