Den 10/9 skickade jag ett mail till Finansdepartementets registrator med ett antal frågor kopplade till eDelegationens direktiv och formuleringarna avseende ”systemväxlar”. Läs mailet här. Eftersom jag skickade mina frågor via formuläret på regeringen.se  fick jag en automatgenererad bekräftelse samma dag.

Två veckor senare har jag inte fått något svar och skickar ytterligare ett mail:

——————————————————-

From: nickeenyfiken@live.se
To: registrator@finance.ministry.se
Subject: FW: Formuleringar i dir 2009:19 (till Registrator, svar går till nickeenyfiken@live.se)
Date: Thu, 24 Sep 2009 11:25:18 +0200

Hej!

Nu var det nästan två veckor sedan jag skickade detta mail och jag har inte fått någon respons för utom ett automatgenererat meddelande.

Har mina frågor vidarebefodrats till någon som glömt bort mig?

MVH

Nicke

——————————————————-
Eftersom jag idag 1/10, ytterligare en vecka senare, fortfarande inte fått något svar har jag påminnt ytterligare en gång.
To be continued…
Annonser