oktober 2009


Nu gör jag det lite enkelt för mig, har egentligen inte tid att engagera mig i eDelegationens delbetänkande SOU 2009:86 idag.

Systemväxlar… Det står tydligt angivet i direktivet att eDelegationens strategi minsann ska innefatta en beskrivning av  ”hur standardisering och  eventuella systemväxlar (växlar för automatisk konvertering mellan  standarder och format) bör användas vid utvecklingen av e-förvaltning,”

Jag ställde ju tidigare frågan om vad en systemväxel är till både eDelegationen och Finansdepartementet. eDelegationen svarade, sin vana trogen, att man inte kunde kommentera och RK slog liksom knut på sig självt och svarade högtidligt ingenting efter många veckors väntan.

Idag kom dock äntligen dokumentet som skulle förklara för den lille apan, vad en systemväxel är och vilken strategi svensk förvaltning ska förhålla sig till vid användning av dessa.

Spänningen är olidlig, jag öppnar dokumentet och skriver snabbt in ordet ”systemväxlar” i sökfältet. Första träffen… s. 26 ”Delegationens arbete”. Attans, bara ett citat från direktivet. Andra träffen… s. 165 ”Bilaga 1 – Delegation för e-förvaltning Dir. 2009:19″. Attans igen, samma citat. Tredje träffen… Nejhej, inga fler träffar! Testar att söka på ”systemväxel” i stället. YES! Första träffen på sid 67:

”Låt oss anta att det finns en standardiserad meddelandehantering som löser den tekniska nivån. Om ett meddelande avsett för någon myndighet innehåller begreppet ”svininfluensa” kan en ”systemväxel” tolka detta meddelande som giltigt för Jordbruksverket eftersom verket är ansvarigt för smittsamma djursjukdomar. Avsändaren av meddelandet avser dock i själva verket influensa orsakad av virus A(H1N1), den nya influensan, som drabbar människor och med sjukvården som rätt mottagare. Exemplet illustrerar varför överenskommelser på semantisk nivå också är nödvändiga. Inom ett landssting kan all information avseende den nya influensan hanteras inom en infektionsklinik medan ett annat landsting hanterar denna fråga inom en nyskapad specifik enhet. Detta illustrerar behovet av överenskommelse på den organisatoriska nivån. Ovanstående beskrivning visar att samverkan mellan myndigheter förutom lösningar på teknisk nivå även måste omfatta frågor avseende semantik och organisation.”

Det här är ett exempel på vad en systemväxel kan göra och det står i inledningen till avsnitt 5. Tekniska förutsättningar för en ny flexibel infrastruktur. Finimang, jag antar att jag kommer få en utförlig förklaring till vad en systemväxel är någonstans i avsnitt 5… Klickar på ”Sök nästa”…

Reader har sökt klart i dokumentet. Inga fler träffar.

Suck…

Annonser

Så nu är den här. Har inte hunnit läsa än men delar med mig av länken: http://www.regeringen.se/sb/d/11456/a/133813

Såg även att min namne, Nicklas Lundblad, hunnit både läsa och fundera: http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=176

Återkommer…

Niklas Lundblad har för mindpark.se ‘s räkning skrivit en artikel baserad på en intervju med Cecilia Magnusson Sjöberg angående eDelegationens slutna processer och hemlighetsmakeri. Läs artikeln här.

De flesta i ”branschen” vet vem Cecilia Magnusson Sjöberg är, till och med en liten apa som jag… Vid det här laget tycker jag faktiskt lite synd om Mr D. Visste han vilket getingbo han satte sig i?

Nu till ämnet… Mr D har, sin vana trogen, avspisat en förfrågan om utlämnande av handlingar. Inte något man höjer på ögonbrynet för längre. Men den här gången missbedömde han nog läget lite. När en professor i rättsinformatik kommer med en förfrågan kanske man ska fundera både en och två gånger hur och vad man svarar. Men se nej nej nej! Säga vad man vill om Mr D, men han är i alla fall konsekvent i sitt arroganta bemötande.

Nicklas Lundblad frågar Cecilia: –  ”Hur har din förfrågan bemötts?”

Cecilias svar: – ”Genom ett avslagsbeslut huvudsakligen motiverat med att konsulterna organisatoriskt sett skulle utgöra en del av den statliga E-delegationen.”

Mycket ska man höra! Jag ångrar bittert att jag själv inte begärde ut rapporterna! Tänk vad häpen man skulle bli av det svaret. ”Konsulterna utgör en del av delegationens organisation.” Ha! Men jag är samtidigt glad då Cecilias trovärdighet på området väger något tyngre än en liten apas ;).

”NL: Vad tänker du göra nu?

CMS: Jag kommer att överklaga till Kammarrätten.

Med tanke på hur avtalsbaserad utvidgning av en myndighetsorganisation i praktiken inskränker insynsmöjligheterna är det angeläget med ett förtydligande av rättsläget.”

Niklas Lundblad avslutar:

”Notera den fantastiska underdriften i professor Magnusson Sjöbergs svar ovan om hur hon reagerade. “Jag är förvånad”. Vad vi alla borde vara är riktigt arga. Här tillsätts en utredning om delaktighet, öppenhet och transparens i en framtida e-förvaltning, och så mörkar den inköpta resultat? Hur i hela fridens namn tänkte man då?”

Jag lutar mig tillbaka, ställer popcornskålen i knät, och njuter av föreställningen!

To be continued…

Nu har www.edelegationen.se slagit upp portarna!

I dagsläget är ekar det lite. Man har dock haft den goda smaken att publicera alla gamla föreskrifter, rapporter och vägledningar från Verva/Statskontoret/e-delegationen/e-nämnden.

Jag kan dock inte öppna rapporterna VERVAR 2008:17 & 2008:18.  Det fixas väl under dagen antar jag.

Idag fick jag äntligen svar från finansdepartementet angående min fråga om begreppet systemväxel.  Det etablerade begreppet är visst adapter. Adapter? Har aldrig hört talas om. Men nu vet vi i alla fall!

—————————————————————

Fi2009/6318

Hej Nicke

Tack för din e-post.

Det ges en förklaring till systemväxlar i direktivet, ”växlar för automatisk konvertering mellan standarder och format”. Ett etablerat begrepp i stället för systemväxlar inom IT-världen är ”adaptrar” (passade inte att skriva i direktiv). Växlarna eller adaptrarna innebär att man konverterar data från ett format till ett annat.

Ansvarig tjänstemän
Rätts- och expeditionschefen: Mr E
Huvudman: Mr T (Enhetschef för FiSF, Chef för bla Mr M och Mrs K)
Föredragande: Mrs K (Mr M:s hjälpreda och kollega på FiSF)

Vill du veta mer så är du välkommen att ringa Mrs K eller Mr M via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Vänligen

Mr H
Kansliråd
Finansdepartementet

—————————————————————

Mr D meddelar idag att delegationens webbplats http://www.edelegationen.se kommer att lanseras under vecka 41 (nästa vecka).

Mr D meddelar även att:

”I fortsättningen får jag be dig att i första hand vända dig till delegationens kanslisekreterare Mrs M om du har några frågor som rör delegationens verksamhet.”

Mrs M har bland annat varit kanslisekreterare i Långtidsutredningen och FUT-delegationen.

Kanske ökar transparensen med webbplats och erfaren kanslisekreterare. Ingen skulle bli gladare än jag om Nicke kunde få gå i pension. Det vore ju toppen om eDelegationen kunde sköta sitt jobb utan min hjälp. Kommer dock sakna mina givande konversationer med Mr D… 😉

Den 10/9 skickade jag ett mail till Finansdepartementets registrator med ett antal frågor kopplade till eDelegationens direktiv och formuleringarna avseende ”systemväxlar”. Läs mailet här. Eftersom jag skickade mina frågor via formuläret på regeringen.se  fick jag en automatgenererad bekräftelse samma dag.

Två veckor senare har jag inte fått något svar och skickar ytterligare ett mail:

——————————————————-

From: nickeenyfiken@live.se
To: registrator@finance.ministry.se
Subject: FW: Formuleringar i dir 2009:19 (till Registrator, svar går till nickeenyfiken@live.se)
Date: Thu, 24 Sep 2009 11:25:18 +0200

Hej!

Nu var det nästan två veckor sedan jag skickade detta mail och jag har inte fått någon respons för utom ett automatgenererat meddelande.

Har mina frågor vidarebefodrats till någon som glömt bort mig?

MVH

Nicke

——————————————————-
Eftersom jag idag 1/10, ytterligare en vecka senare, fortfarande inte fått något svar har jag påminnt ytterligare en gång.
To be continued…