Näringsdepartementet publicerade nyligen en rapport inför konferens om Europas framtida IT-politik 9-10 november. ”Rapporten syftar till att stödja en debatt om den bästa IT-politiken inför framtiden”.

Rapporten behandlar ämnet eFörvaltning i kap 8 (s 49) ”Revolutionising eGovernment: Rethinking Delivery of Public Services”. Nu när Finansen/eDelegationen laggar lite i sin rapportleverans så har man ju chansen att harmonisera dokumenten.

Kapitlet om eFörvaltning är välskrivet och intressant!

Läs den svenska sammanfattning

Läst hela rapporten

Läs mer om Visbykonferensen

Närings har gjort en vad som verkar en oklanderlig upphandling av rapporten.  15 leverantörer deltog i upphandlingen:

Lista över 15 deltagande leverantörer

Lista över 15 deltagande leverantörer

Inkomna offerter har utvärderats utifrån väldokumenterade kriterier.

Slutresultatet av utvärderingen ser ut så här:

slutresultat

SCF Associates vann alltså upphandlingen och har skrivit rapporten.

Till skillnad från eDelegationen så verkar Närings ha gett leverantören en realistisk tidsperiod för att genomföra uppdraget. Har dock inte sett någon prislapp än, har begärt ut mer information från Närings.

Om någon är intresserad så har jag självklart begärt ut och fått handlingarna kopplat till upphandlingen från Närings.

Annonser