Jag har idag skickat två e-post. Ett till Mr D och ett med samma tema men något andra formuleringar till registrator på finansdepartementet.

Mr D gav mig snabbt ett föga förvånande svar och kryddade med en liten överraskning:

”Jag kan inte kommentera innehållet i betänkandeutkastet. Upplysningsvis kan jag nämna att betänkandet ska överlämnas till regeringen den 19 oktober 2009. ”

e-post till Mr D:

Hej igen Mr D, hoppas allt är bra med dig.

Det rasar in e-post till min blogg. Det verkar som det är fler än jag som är intresserade av er verksamhet.

Förutom frågor om genusperspektivet, som du så plikttroget svarade på i förra mailet, kommer det in en hel del frågor och kommentarer om ett specifikt ord i direktivet, ”systemväxlar”. Jag kan förstå varför. I direktiven till vilka områden strategin ska innefatta har ”regeringen”  i tio punkter formulerat inriktningen. I åtta av de tio punkterna är det svepande, öppna formuleringar så som ”hur IT-utvecklingen kan skapa möjligheter till förbättrad service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd, med beaktande av lokala förutsättningar samt medborgares olika behov.” och ”hur samverkan kring e-förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas,”. Men i punkt fyra och punkt fem dras snaran åt och detaljerna liksom poppar ur sidan. Begreppen ”systemväxlar” och ”IPv6” lyser skarpt och klart mot en luddigt disig omgivning.

Att IPv6 nämns må vara hänt. Det finns omfattande EU-initiativ på området. Men var i allsindar kommer begreppet ”systemväxel” ifrån och vad i hela friden gör begreppet i ett direktiv till en utredning? Jag har googlat begreppet ”systemväxel”, första träffen är från http://www.blocket.se. Det verkar ju förtroendeingivande! Kikar man längre ner på träfflistan ser man att ordet systemväxel ofta syns i närheten av modellnamnet Doro och verkar ha kopplingar till telefoniområdet. Jag antar att det inte är sådana systemväxlar regeringen avser.

Efter en lång inledning kommer jag till mina egentliga frågor. Hur har e-delegationen tolkat begreppet ”systemväxel”? Hur har ni angripit frågan i strategiarbetet? Har ni antagit att ”systemväxel” är en direktöversatt engelsk term, om ja, vilken term skulle det då vara?

Med vänlig hälsning

Nicke

E-post till registrator på finansdepartemenetet:

Hej,

I Kommittédirektiv Dir. 2009:19, Delegation för e-förvaltning nämns ett specifikt ord ”systemväxlar”.  I direktiven till vilka områden strategin ska innefatta har ”regeringen”  i tio punkter formulerat inriktningen. I åtta av de tio punkterna är det svepande, öppna formuleringar så som ”hur IT-utvecklingen kan skapa möjligheter till förbättrad service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd, med beaktande av lokala förutsättningar samt medborgares olika behov.” och ”hur samverkan kring e-förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas,”. Men i punkt fyra och punkt fem dras snaran åt och detaljerna liksom poppar ur sidan. Begreppen ”systemväxlar” och ”IPv6” lyser skarpt och klart mot en luddigt disig omgivning.

Att IPv6 nämns må vara hänt. Det finns omfattande EU-initiativ på området. Men var i allsindar kommer begreppet ”systemväxel” ifrån och vad i hela friden gör begreppet i ett direktiv till en utredning? Jag har googlat begreppet ”systemväxel”, första träffen är från http://www.blocket.se. Det verkar ju förtroendeingivande! Kikar man längre ner på träfflistan ser man att ordet systemväxel ofta syns i närheten av modellnamnet Doro och verkar ha kopplingar till telefoniområdet. Jag antar att det inte är sådanan systemväxlar regeringen avser.

Avslutande frågor: Vad menar regeringen med begreppet ”systemväxel”? (förutom den korta förklaringen som står i direktivet), Varför har regeringen valt att ge en så detaljerad/snäv inriktning på just det området? Är ”systemväxel” direktöversatt från en engelsk term, om ja, vilken term skulle det då vara? Avslutningsvis skulle jag vilja veta vilken/vilka tjänstemän på finansdepartementet som tog fram underlaget till regeringens beslut om direktiv 2009:19.

Med vänlig hälsning

Nicke

Hej,

Jag kan inte kommentera innehållet i betänkandeutkastet. Upplysningsvis kan jag nämna att betänkandet ska överlämnas till regeringen den 19 oktober 2009.

Annonser