Mr D berättade idag att betänkandet är uppskjutet till 19 oktober. Enligt direktivet ska det presenteras 30 september.

Jag har begärt ut beslutet i frågan och kommer även fråga varför betänkandet är uppskjutet.

090910 Svar från Mr D:

Svar från Mr D

”Delegationen har på grund av tidsbrist hos Finansdepartementet begärt och beviljats förlängd tid för att redovisa sitt uppdrag i denna del (registrerad tjänsteanteckning vid Finansdepartementet, dnr Fi2009/5942).”

Har begärt ut tjänsteanteckningen. Återkommer i ärendet…

090911 Finansdep faxar över tjänsteanteckningen

Tjänsteanteckning Fi2009/5942

Tjänsteanteckning Fi2009/5942

Annonser