Jag har fått flera kommentarer och ”påtryckningar” via mail som tycker att jag ska ställa frågor om det lilla ”gubbvälde” som eDelegationen håller på att bygga upp.  Jag är en lydig liten nyfiken apa och gör självklart bara som jag blir tillsagd.

Vi får se om Mr D har några intressanta svar att ge!

——————————————————————————-

Hej Mr D,

Har statsrådet Odell förordnat ytterligare experter förutom M.E. eller R.H. så begär jag ut handlingar kopplat till detta.

Avslutningsvis har flera av mina läsare kommenterat  att eDelegationen har en viss slagsida avseende manliga förmågor. Har eDelegationen någon plan för att säkerställa att genusperspektivet tillvaratas i arbetet?

Hälsningar

Nicke

Annonser