I olika kommentarer på bloggen har jag uppmanats att begära referens- och arbetsgruppens synpunkter på utkastet till strategi. Som jag hela tiden misstänkte så lämnas dessa inte ut.  Se urklipp från e-postsvar nedan:

—————————————————-

Hej,

De handlingar du begär att få utlämnade anses från juridisk synvinkel utgöra en del av den interna beredningen av ett betänkande och är därför inte allmänna handlingar. Några handlingar finns därför inte att lämna ut.

Hälsningar,

”Mr D”
Sekreterare
E-delegationen

Annonser