På frågorna om eDelegationens beryktade rekryteringsprocess svarar Mr D så här:

———————————

Hej,

I beslutet att tillkalla E-delegationen bemyndigar regeringen statsrådet Odell att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt delegationen. Delegationen utgår från att sekretariatet kommer att anpassas så att den kan utföra de uppdrag delegationen har fått.

Det finns ingen allmän handling av det slag du beskriver att lämna ut.

Hälsningar,

”Mr D”
Sekreterare
E-delegationen

———————————

Min kompletterande fråga till Mr D idag:

Hej igen Mr D,

I min enfald trodde jag att delegationens ordförande kunde fatta beslut om att rekrytera resurser till eDelegationen.  Är det verkligen så att det bara är statsrådet Odell som kan fatta beslut om hur delegationens kansli ska vara sammansatt. eDelegationens har fått en summa pengar att röra sig med per år. Kan inte ordförande fatta beslut om rekryteringar inom den budgetramen?

To be continued…

Annonser