Det är visst inte bara jag som tycker det är underligt att ledamöterna i eDelegationen är förordnade som ”privatpersoner”. Jag har begärt ut och fått statsrådets beslut och i det står det:

”Statsrådet NN förordnar nedanstående personer att ingå som ledamöter i Delegationen (Fi2009:01) för e-förvaltning. Förordnandena gäller från den 26 mars 2009 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i delegationen är slutförda.”

Under detta stycke är två kolumner ”Namn” (förnamn och efternamn) och ”Titel”. Personens (exv Generaldirektör, Riksarkivarie och Verkställande direktör (SKL)) och namn och titlar på ledamötena listas sedan i de två kolumnerna.

Om man som ledamöter företrädde en myndighet så torde ju myndigheten finns nämnd i förordnandet. Så är alltså icke fallet. Är det någon som vet hur sådant här brukar alt. ska fungera? Är det verkligen ok med den här typen av styrning?

Den som är intresserad av att få förordnandet av ledarmöterna, sekreteraren eller experterna kan vända sig till mig (nickeenyfiken@live.se) eller begära ute dem från sekreteraren i eDelegationen (http://www.sou.gov.se/utredningar/departementsordning/finans/index.htm)

Annonser