Jag ställde en fråga till delegationens sekreterare om hur man nu, efter statssekreterarens utfästelse på Offentliga rummet,  ska hantera Vägledningen 24-timmarswebben.  Jag tolkar sekreterarens kryptiska svar som om att man inte fick med frågan om Vägledningen 24-timmarswebben på eDelegationens andra möte nu i början på juni. Gissningsvis kommer frågan därmed inte upp på agendan förrän i bästa fall slutet på året. I bästa fall… *suck*

Min fråga:

Hej igen Dano,

Plenart på konferensen Offentliga rummet lovade vår ärade statssekreterare Dan Ericsson heligt och dyrt att eDelegationen skulle förvalta och utveckla Vervas ”Vägledningen 24-timmarswebben”. (http://verva.24-timmarswebben.se/master.html?http://verva.24-timmarswebben.se/verksamhetsstod/default.htm)
Har du fått denna information från finansdepartementet? Om ja, hur har man i eDelegationen tänkt att realisera detta löfte?

Med vänlig hälsning

Nicke”

eDelegationens otroligt inspirerande svar:

”Hej,

Av delegationens kommittédirektiv (bifogat nedan, s. 10) framgår att delegationen ska inventera och vid behov utveckla bl.a. Vervas vägledningar. Delegationen kommer att utföra sitt uppdrag i enlighet med direktiven på ett sätt som delegationen anser lämpligt och vid en tidpunkt som är anpassad till övriga uppdrag enligt direktiven. Något närmare besked i denna fråga går inte att lämna i det här skedet.

Hälsningar,

NN
Sekreterare
E-delegationen

Regeringskansliets utredningsavdelning
Box 347
401 25 Göteborg

Tel: 031-701 5x xx
Fax: 031-774 1x xx
Mob: 0707-738 xxx”

Annonser