Jag ger upp… Vi får helt enkelt vänta tills protokollet är justerat.

eDelegationen lämnar inte ut kallelsen med hänvisning till diverse paragrafer i 2 kap.  tryckfrihetsförodningen.

Inte heller någon av myndigheterna har (ännu) lämnat ut kallelsen med hänvisning till att kallelsen har skickat till generaldirektörerna i deras egenskap av privatperson!?

Annonser