Efter eDelegationens första möte lämnade sekreteraren ut kallelsen med bilagor som offentlig allmän handling. När jag ställde samma fråga efter förra veckans möte  blev jag bemött av en lite annan ton.

”Kallelsen till delegationens ledamöter och de övriga handlingar du begär att få utlämnade utgör arbetsmaterial. Eftersom handlingarna inte är allmänna finns det inte någon handling att lämna ut. Enligt lagen ska jag upplysa dig om att du kan begära att delegationen fattar ett överklagbart beslut i denna del.”

Självklart har jag begärt att delegationen fattar ett särskilt beslut i denna fråga.

To be continued…

Annonser