eDelegationen har inte påbörjat några aktiviteter avseende sin externa kommunikation. Enligt sekreteraren har man inte ens påbörjat ett upphandlings/avropsförfarande.

Många är nyfikna och jag märker ju att det finns ett stort intresse för löpande information om vad som händer och sker.  eDelegationen borde nog ta sig en funderare på hur man ska hantera kommunikationen med externa intressenter.

Odells pol.sak. är ju en kommunikativ rackare som vurmar för sociala medier. Kanske borde eDelegationen engagera honom i det operativa arbetet för att få lite fart på gubbarna.

Annonser