eDelegationen har avropat tjänster från Gartner och Accenture för att klara av sitt uppdrag. Nedanstående texter är saxat från de två avropen. Uppdragen är till synes identiska. När man läser Gartners och Accentures offerter och uppdragsbeskrivningar så kan man tro att eDelegationen ska få två strategier. Det ska bli intressant att se hur delegationens sekreterare och expterter ska få dessa två bjässar att samordna sina metoder och arbetssätt! Spännande!!

Gartner
”Leverantören ska ta fram ett förslag till strategi inom de angivna områden och på det sätt som anges i bifogad uppdragsbeskrivning. Uppdraget ska påbörjas genast och slutföras senast den 30 september 2009. Ett första utkast till strategi ska redovisas senast den 31 juli 2009. En slutlig version av strategin ska redovisas senast den 3 september 2009 och därefter ska de ytterligare anpassningar av strategin som delegationen bestämmer vidtas fram till den 30 september 2009. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med delegationen och andra som deltar i att upprätta strategin.”

Fyra (manliga) konsulter namnges i avropet.
Pris:  SEK 3 450 000

Accenture
”Leverantören ska ta fram ett förslag till strategi inom de angivna områden och på det sätt som anges i bifogad uppdragsbeskrivning. Uppdraget ska påbörjas genast och slutföras senast den 30 september 2009. Ett första utkast till strategi ska redovisas senast den 31 juli 2009. En slutlig version av strategin ska redovisas senast den 3 september 2009 och därefter ska de ytterligare anpassningar av strategin som delegationen bestämmer vidtas fram till den 30 september 2009. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med delegationen och andra som deltar i att upprätta strategin.”

Tio personer namnges i avropet. Nio män och en kvinna.
Pris: SEK 2 750 000

Gartner är i alla fall bättre att ta betalt!

Vill du ha upphandlingsunderlag, offerter mm. Begär ut från eDelegationen eller kontakta mig e-post: nickeenyfiken@live.se

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning

Annonser