§ 1 Sammanträdet, som äger rum i Finansdepartementets lokal Pollux i Stockholm, öppnas.

§ 2 Ordföranden inleder sammanträdet med att välkomna ledamöterna till delegationen och samtliga närvarande till delegationens första sammanträde.

§ 3 Deltagarna lämnar en kort presentation av sig själva.

§ 4 NN (fd myndighetshandläggaren på Verva) och NN (Experten från FiDep) redogör för kommittédirektiven (dir. 2009:19).

§ 5 Delegationen beslutar att anta namnet E-delegationen.

§ 6 NN (Experten från FiDep) redogör för närliggande uppdrag.

§ 7 Delegationen bestämmer datum och tider för kommande delegationssammanträden under 2009 enligt följande.

–  3 juni kl. 13.00-15.30

– 10 september kl. 9.00-11.30

– 20 oktober kl. 13.00-15.30

– 11 november kl. 13.00-15.30

– 9 december kl. 13.00-15.30

§ 8 Delegationen diskuterar frågan om e-legitimation.

§ 9 Delegationen diskuterar tillsättandet av en arbetsgrupp.

§ 10 NN (sekreteraren) informerar om regler kring upphandling av konsulttjänster. Delegationen beslutar att konsulttjänster ska upphandlas.

§ 11 NN (Experten från FiDep) redogör för behovet av stöd till regeringen i det internationella arbetet.

§ 12 Delegationen beslutar att den ska ha en egen webbsida.

§ 13 Sammanträdet, som pågick kl. 13.00 – 14.50, förklaras avslutat.

_________

Vid protokollet                                                                                 Justeras

NN (Sek)                                                                                             NN (ordf)

Ladda ner anonymiserat protokoll här.

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning

Annonser