Jag kontaktade eDelegationens sekreterare för att få ta del av det konsultavtalet med Centigo AB och hyresavtalet med Avvecklingsmyndigheten för Verva.  Sekreteraren påstod att några konsultavtal eller hyresavtal inte hade tecknats för eDelegationens räkning och att det därför inte fanns några handlingar att lämna ut:

”eDelegationen har inte ingått något konsultavtal eller avtal om hyra av lokaler /…/. Någon handling av det slaget finns därför inte att lämna ut.”

Men skam den som ger sig. Jag kontaktade då ansvarig dam på Avvecklingsmyndigheten för Verva och begärde ut hyresavtalet i digitalt format. Jag fick avtalet skickat till mig via snigelposten, ihoprullat pergament typ… Självklart är hyresavtalet numera inscannat. Maila mig om du är intresserad av en kopia på avtalet! nickeenyfiken@live.se

Självklart skickade jag ett mail till eDelegationens sekreterare med avtalet bifogat. Det vore ju helt tokigt om eDelegationen inte hade ordning på sina papper! Så kan vi ju inte ha det.

Enligt avtalet ska eDelegationen hyra ”4 kontorsrum, sammanträdesrum och vissa gemensamma utrymmen” i Vervas gamla lokaler på Drottninggatan. Kostnaderna beräknas bli ca 36 000 kr/mån.

Gällande konsultavtalet med Centigo AB har jag begärt ut samtliga konsultavtal från Skatteverket med det bolaget sedan ett år tillbaka. Det är ju mycket möjligt att Skatteverkets GD och tillika ordförande i eDelegationen bjussar på dom kostnaderna. Återkommer med mer information om avtalet med Centigo!

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning

Annonser