För den som hoppades på att standardisering, öppen programvara, användbarhet och tillgänglighet skulle vara prioriterade frågor för eDelegationen blir nog besvikna… Det är Strategin för myndigheter, eLeg och stöd till RK i internationella frågor som fått högst prioritet (enligt agendan i alla fall)

Delegationen planerar att ha ett sammanträde i månaden under 2009 med undantag för maj, juli och augusti.

Protokollet från mötet är, enligt delegationens sekreterare,  ännu inte justerat men han har lovat att skicka det så snart all formalia är överstökad.

Första mötet

Datum: Onsdagen den 15 april
Tid: kl. 13.00 (-15.00)
Plats: Pollux, Finansdepartementet, kvarteret Björnen, Drottninggatan 21, plan 3, rum 3293

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Kort presentation av deltagarna
 3. Kommittédirektiven gås igenom och namn på delegationen diskuteras
 4. Närliggande uppdrag gås igenom
 5. Arbetsformer diskuteras och datum för kommande sammanträden fastställs (förslag till sammanträdesplan bifogas)
 6. Delegationens prioriteringar diskuteras:
  a) upprättande av strategin och upphandling av konsulter
  b) e-legitimation
  c) stöd till regeringen i det internationella arbetet
  d) egen webbsida
 7. Övriga frågor
 8. Sammanträdet avslutas

Ladda ner kallelsen här.
Ladda ner förslag till sammanträdesplan här.

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning

Annonser