maj 2009


För den som hoppades på att standardisering, öppen programvara, användbarhet och tillgänglighet skulle vara prioriterade frågor för eDelegationen blir nog besvikna… Det är Strategin för myndigheter, eLeg och stöd till RK i internationella frågor som fått högst prioritet (enligt agendan i alla fall)

Delegationen planerar att ha ett sammanträde i månaden under 2009 med undantag för maj, juli och augusti.

Protokollet från mötet är, enligt delegationens sekreterare,  ännu inte justerat men han har lovat att skicka det så snart all formalia är överstökad.

Första mötet

Datum: Onsdagen den 15 april
Tid: kl. 13.00 (-15.00)
Plats: Pollux, Finansdepartementet, kvarteret Björnen, Drottninggatan 21, plan 3, rum 3293

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Kort presentation av deltagarna
 3. Kommittédirektiven gås igenom och namn på delegationen diskuteras
 4. Närliggande uppdrag gås igenom
 5. Arbetsformer diskuteras och datum för kommande sammanträden fastställs (förslag till sammanträdesplan bifogas)
 6. Delegationens prioriteringar diskuteras:
  a) upprättande av strategin och upphandling av konsulter
  b) e-legitimation
  c) stöd till regeringen i det internationella arbetet
  d) egen webbsida
 7. Övriga frågor
 8. Sammanträdet avslutas

Ladda ner kallelsen här.
Ladda ner förslag till sammanträdesplan här.

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning

Annonser

Jag kontaktade eDelegationens sekreterare för att få ta del av det konsultavtalet med Centigo AB och hyresavtalet med Avvecklingsmyndigheten för Verva.  Sekreteraren påstod att några konsultavtal eller hyresavtal inte hade tecknats för eDelegationens räkning och att det därför inte fanns några handlingar att lämna ut:

”eDelegationen har inte ingått något konsultavtal eller avtal om hyra av lokaler /…/. Någon handling av det slaget finns därför inte att lämna ut.”

Men skam den som ger sig. Jag kontaktade då ansvarig dam på Avvecklingsmyndigheten för Verva och begärde ut hyresavtalet i digitalt format. Jag fick avtalet skickat till mig via snigelposten, ihoprullat pergament typ… Självklart är hyresavtalet numera inscannat. Maila mig om du är intresserad av en kopia på avtalet! nickeenyfiken@live.se

Självklart skickade jag ett mail till eDelegationens sekreterare med avtalet bifogat. Det vore ju helt tokigt om eDelegationen inte hade ordning på sina papper! Så kan vi ju inte ha det.

Enligt avtalet ska eDelegationen hyra ”4 kontorsrum, sammanträdesrum och vissa gemensamma utrymmen” i Vervas gamla lokaler på Drottninggatan. Kostnaderna beräknas bli ca 36 000 kr/mån.

Gällande konsultavtalet med Centigo AB har jag begärt ut samtliga konsultavtal från Skatteverket med det bolaget sedan ett år tillbaka. Det är ju mycket möjligt att Skatteverkets GD och tillika ordförande i eDelegationen bjussar på dom kostnaderna. Återkommer med mer information om avtalet med Centigo!

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning

Hittills har eDelegationens ordförande, Skatteverkets generaldirektör, rekryterat 1 sekreterare och 2 experter.

Om du är intresserad av att kika lite närmre på sekreterarens anställningsavtal eller experternas förordnanden, maila mig på nickeenyfiken@live.se!

eDelegation, eDelegationen, e-Delegation, e-Delegationen, Delegation för e-förvaltning, delegationen, eFörvaltning